Lokalno odsesovanje

Lokalno odsesovanje

Podpultni izpust se uporablja za odzračevanje varnostnih omaric za skladiščenje nevarnih snovi.

Sistem za ekstrakcijo se uporablja za ekstrakcijo ostankov izgorevanja v laboratorijih, za ekstrahiranje hladnega in vročega plamena, za stabilizacijo plamena gorilnika in zaščito instrumentov pred korozivnimi hlapi.

Odsesovalne roke se uporabljajo za ekstrakcijo določenega območja in za pritrditev na servisna krila ali steno.

Odsesovalna kapa se uporablja za specifično odvajanje dimnih plinov in priključek na odvod zraka v servisni plošči.

Izvlečni pokrov se uporablja za odzračevanje določenega območja in za pritrditev na servisne stebre ali na steno.

www.waldner-lab.de