DÜPERTHAL

DÜPERTHAL

Düperthal ponuja sistemske rešitve za optimizirano skladiščenje kemikalij in nevarnih snovi za raziskave, razvoj in proizvodnjo a ciljem izpolnjevati individualne zahteve s prilagojenimi rešitvami.

Kot vodilno nemško podjetje za kakovost in tehnologijo so postavili standarde pri načrtovanju sistemskih rešitev za optimizirano skladiščenje kemikalij in nevarnih materialov. Vsi izdelki in rešitve so posebej prilagojeni potrebam kupcev. Poleg maksimalne varnosti zagotavljajo najvišjo raven učinkovitosti – tudi v primerih, kjer ni nevarnosti požara.

Düpethal je osredotočen na kakovost. To dokazujejo z oznakami kakovostnimi oznakami, ki so podeljene vsaki varnostni omarici za shranjevanje, ob priznanju celovitega sistema vodenja kakovosti v skladu z DIN EN ISO 9001. Eden od osnovnih pogojev je, da poleg lastnih notranjih inšpekcijskih pregledov, proizvodnjo varnostnih omar za shranjevanje stalno spremljajo zunanji akreditirani inštituti za testiranje.

www.dueperthal.com